Pensjonat Agroturystyczny "Kozak"
11-731 Sorkwity, Maradki 32
tel. 089 742 82 98
fax 089 742 82 99
e-mail: kozak@etour.pl
Warto zobaczyć
Sorkwity to miejscowość turystyczno - letniskowa. Od 1739 r. Sorkwity były własnością możnych rodów niemieckich, a w pewnym okresie czasu również i polskich (1750 - 1804 Bronikowskich). Od 1804 r. w rękach rodu von Mirbach, a od 1921 roku Poleske.

Sorkwity to idealne miejsce na rozpoczęcie spływu kajakowego szlakiem Krutyni. Jest to jeden z najbardziej malowniczych szlaków nizinnych Polski. Przebiega przez Puszczę Piską, a od jeziora Mokrego przez tereny Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Według międzynarodowej klasyfikacji trudności na całym szlaku Krutynię zaliczono do klasy CL-I (przejazd łatwy, małe regularne fale, nieznaczne bystrza, piaszczyste łachy, mielizny, łatwe zakręty). Do spływu nadaje się każdy rodzaj kajaka, a także kanadyjka.

W parku krajobrazowym nad jeziorem Lampackim
znajduje się pałac, wybudowany w stylu neogotyku angielskiego przez rodzinę Mirbachów. Początkowo w tym miejscu stała drewniana strażnica postawiona za panowania krzyżackiego przez brata zakonnego Hansa von Oelsena w strzegąca Sorkwity przed najazdem Litwinów. W 1788 major huzarów Jan Zygmunt Bronikowski von Oppeln wybudował w Sorkwitach dwór, który w latach 1850 - 56 przebudowała właśnie rodzina Mirbachów. Urocza budowla przypomina średniowieczny zamek z wieżami i wieżyczkami obronnymi.

Kościół ewangelicki z 1689r.
, przebudowany w latach 1750-77. Wieża z 1701 - 02 r., zwieńczona chorągiewką z herbem Bronikowskich z 1777r. Ołtarz główny późnorenesansowy (1642), ambona barokowa (1701), loża patronacka renesansowa (1615). Przed ołtarzem barokowa, wisząca rzeźba anioła. Do 1936 roku w Sorkwitach wygłaszano kazania w języku polskim. Przy kościele obelisk nagrobny upamiętniający urodzonego w Sorkwitach syna miejscowego pastora Johanna Fryderyka Goercke (1750 - 1822), reformatora służby zdrowia w armii pruskiej. Obok kościoła, po drugiej stronie drogi, plebania-pastorówka, miejsce obozów letnich młodzieży ewangelickiej.

W Sorkwitach rozpoczyna się szlak pieszy im. Melchiora Wańkowicza, znakowany kolorem niebieskim, o długości 55 kilometrów, który prowadzi wzdłuż Krutyni do Zgonu nad jeziorem Mokrym.